TARLA KİRALAMA İHALESİ

Geri Dön
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
          Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen tarlalar, ziraatçilik olarak kullanılmak üzere, 08/11/2023  tarih ve 1237 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına  kiraya verilecek olup,ilk yıl kiralama bedeli sözleşme tarihinde peşin alınacak olan kiralama bedellerinin  İkinci ve üçüncü yıl kiraları, önceki yıl kira bedeline (TÜFE) Türkiye İstatistik Kurumu  – Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile belirlenecektir. Taşınmazların ilk ihaleleri 06/12/2023 Çarşamba günü saat 14.00’ da Bandırma Belediyesi Encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 13/12/2023 Çarşamba günü saat  14.00 ‘ da Bandırma Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.   
KARAÇALILIK MAHALLESİ
SIRA N0 CİNSİ  GEÇİCİ TEMİNAT ADA/PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ
1 TARLA 80.00 TL 140/4 1,850.00 475,00 TL
2 TARLA 646.00 TL 136/4 11,725.49 612,00 TL
600 EVLER MAHALLESİ
SIRA N0 CİNSİ  GEÇİCİ TEMİNAT ADA/PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ
1 TARLA 5,616.00 TL 419/32 39,000.00 1.600,00 TL
ORHANİYE MAHALLESİ
SIRA N0 CİNSİ  GEÇİCİ TEMİNAT ADA/PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ
1 TARLA 3,478.00 TL 38 48,300 800,00 TL
ERİKLİ MAHALLESİ
SIRA N0 CİNSİ  GEÇİCİ TEMİNAT ADA/PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ
1 TARLA 1,391.00 TL 3 25,750.00 600,00 TL
2 TARLA 1,048.00 TL 338 17,900.00 650,00 TL
3 TARLA 5,520.00 TL 349 107,600.00 570,00 TL
4 TARLA 1,191.00 TL 825 20,050.00 660,00 TL
5 TARLA 418.00 TL 873 11,600.00 400,00 TL
KİRAZLI MAHALLESİ
SIRA N0 CİNSİ  GEÇİCİ TEMİNAT ADA/PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ
1 TARLA 4,347.00 TL 117 32,200.00 1.500,00 TL
DEDEOBA MAHALLESİ
SIRA N0 CİNSİ  GEÇİCİ TEMİNAT ADA/PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ
1 TARLA 244.00 TL 149/16 2,704.15 1.000,00 TL
DUTLİMAN MAHALLESİ
SIRA N0 CİNSİ  GEÇİCİ TEMİNAT ADA/PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ
1 BAHÇE 69.00 TL 113/2 760.29 1.000,00 TL
KAYACIK MAHALLESİ
SIRA N0 CİNSİ  GEÇİCİ TEMİNAT ADA/PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ
1 TARLA 1,567.00 TL 2517/10 29,018.35 600,00 TL
EMRE  MAHALLESİ
SIRA N0 CİNSİ  GEÇİCİ TEMİNAT ADA/PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ
1 ARSA 96.00 TL 605 1,060.00 1.000,00 TL
             Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir. Taliplilerin ;Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair Belediyeye verilecek taahhütname, Belediyemiz ve  Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır. İlan olunur.