sunullah Mahallesi 2636 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

 

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 28/12/2022 tarih ve 1303 sayılı Encümen kararı ile Sunullah Mahallesi, 2636 adaya ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.