Şirinçavuş Muhtelif Parseller 18. Madde Uygulaması - Çolakokğlu

Geri Dön

     İlçemiz Şirinçavuş Mahallesinde aşağıda listesi verilen parselleri kapsayan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulama çalışmalarına ait dağıtım cetvelleri ve parselasyon planları 16.05.2023 - 16.06.2023 tarihleri arasında (1) Bir ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ve Belediyemiz ilan panosunda ilan edilecektir.

    Yukarıda yazılı ilan metninin Yerel Gazete, Yerel TV, Belediyemize ait internet sitesi, ilan panosu ve gazetesinde 1 (Bir) Ay süre ile ilan edilmesini rica ederim.