Paşabayır Mahallesi 2277/1239 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

İ L A N 

Belediye Encümeninin 29.11.2023 tarih ve 1313 sayılı Encümen kararı ile Paşabayır Mahallesi, 1239 43, ,44, 45, ,46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ve 2277 ada 8 parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.