Ömerli Mahallesi 132 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 08.05.2024 tarih ve 372 sayılı Encümen kararı ile Ömerli Mahallesi, 132 ada 4-7-8-9-10-11-12-13 nolu parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.