Ömerli Mahallesi 132 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

İ L A N

Belediye Encümeninin 27.12.2023 tarih ve 1413 sayılı Encümen kararı ile Ömerli Mahallesi, 132 ada 15 ve 127 nolu parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.