Ömerli Mahallesi 132 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

İ L A N 

Belediye Encümeninin 11.01.2023 tarih ve 38 sayılı Encümen kararı ile Ömerli Mahallesi 132 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.