KİRALAMA İLANI

Geri Dön
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN             Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen tarlalar, ziraatçilik olarak kullanılmak üzere, 02/10/2019  tarih ve 766 sayılı encümen kararı ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına  kiraya verilecek olup, İkinci ve üçüncü yıl kiraları, önceki yıl kira bedeline (DİE-TÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü –Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile belirlenecektir. Taşınmazların ilk ihaleleri 23/10/2019 Çarşamba günü saat 14.00’ da Bandırma Belediyesi Encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 30/10/2019 Carşamba günü saat  14.00 ‘ da Bandırma Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.                                                              BEYKÖY MAHALLESİ SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT PARSEL NO ESKİ/YENİ YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ 1 TARLA ÇAKMAK 690,00 TL 20/122-7 38.301,68 200,00 TL 2 TARLA SARIYER 111,00 TL 105/135-32 6.124,72 200,00 TL 3 TARLA SARIYER 105,00 TL 130/111-1 5.831,08 200,00 TL 4 TARLA SARIYER 558,00 TL 140/110-6 30.999,03 200,00 TL 5 TARLA BOZLAR 86,00 TL 272/140-10 5.268,14 180,00 TL 6 TARLA BOZLAR 316,00 TL 324/141-55 19.505,72 180,00 TL 7 TARLA ÇAKMAK 654,00 TL 39/102-3 36.299,01 200,00 TL             Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir. Taliplilerin ;Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair Belediyeye verilecek taahhütname, Belediyemiz ve  Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır. İlan olunur.                                                                                                                                                                                                 Av. Tolga TOSUN                               Belediye Başkanı