Kayacık Mahallesi 2546 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

 

İ L A N  

Belediye Encümeninin 14/12/2022 tarih ve 1234 sayılı Encümen kararı ile Kayacık Mahallesi, 2546 adaya ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.