İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 129 ADA 9, 10, 11, 12 PARSELLER

Geri Dön

İlçemiz Akçapınar Mahallesi 129 ada 9, 10, 11, 12 parselde ‘Depolama Alanı ve Park Alanı’ amaçlı Plan değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 04.10.2022 tarih ve 125 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

   Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 25.11.2022 tarih ve 1322 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 16.12.2022