İLAN

Geri Dön
                                                                                    BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (KİRALAMA İLANI)   1-Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi Hasandede Mevkii 199 ada 152  parselde 90 ağaçlık zeytinlik, 18.03.2020 tarih ve 323 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına ,1.Yıl senelik 3.100-TL muhammen kira bedeliyle, ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-TÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.            Geçici teminatı (3)  üç yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 279-TL dir.  2-Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi Yalı Çeşme Gömüller Mevkii 502 ada 4 parselde 35 ağaçlık zeytinlik, 18.03.2020 tarih ve 323 sayılı encümen kararı gereği , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 1. Yıl senelik 2.200-TL muhammen kira bedeliyle,  ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-TÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.            Geçici teminatı (3)  üç yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 198-TL dir.             Taşınmazların ilk ihaleleri 03/06/2020 Çarşamba günü saat 14.30 ’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 10/06/2020 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır. Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.             Taliplilerin; Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. İlan olunur.                                                                                                                          Av. Tolga TOSUN                                                                                                                     Belediye Başkanı