İhsaniye Mh. 299 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

 

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 31.05.2023 tarih ve 537 sayılı Encümen kararı ile İhsaniye Mahallesi 299 ada 1-4-5-6-7-8-11-12-13-14 parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.