İhsaniye Mahallesi 2118 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 21.02.2024 tarih ve 191 sayılı Encümen kararı ile İhsaniye Mahallesi, 2118 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10 nolu parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.