İhsaniye 2104 Ada 18. Madde Uygulaması

Geri Dön

 İlçemiz İhsaniye Mahallesi 2104 ada 5-6-7-8-9-10-15-16-17-18 ve 19 nolu parselleri kapsayan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulama çalışmalarına ait dağıtım cetvelleri ve parselasyon planları 11.10.2023 - 13.11.2023 tarihleri arasında (1) Bir ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ve Belediyemiz ilan panosunda ilan edilecektir.

            Yukarıda yazılı ilan metninin Yerel Gazete, Yerel TV, Belediyemize ait internet sitesi, ilan panosu ve gazetesinde 1 (Bir) Ay süre ile ilan edilmesi uygun bulunmuştur.