İHALE DUYURUSU

Geri Dön
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN             Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen tarlalar, ziraatçilik olarak kullanılmak üzere, 21/08/2019  tarih ve 630 sayılı encümen kararı ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına  kiraya verilecek olup, İkinci ve üçüncü yıl kiraları, önceki yıl kira bedeline (DİE-TÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü –Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile belirlenecektir. Taşınmazların ilk ihaleleri 11/09/2019 Çarşamba günü saat 14.00’ da Bandırma Belediyesi Meclis salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 18/09/2019 Carşamba günü saat  14.00 ‘ da Bandırma Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.                                                              BEYKÖY MAHALLESİ SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT PARSEL NO ESKİ/YENİ YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ 1 TARLA ÇAKMAK 1.031,40 TL 20/122-7 38.200,00 300,00 TL 2 TARLA SARIYER 164,70 TL 105/135-22 6.100,00 300,00 TL 3 TARLA SARIYER 154,63 TL 130/111-1 5.727,00 300,00 TL 4 TARLA SARIYER 837,00 TL 140/110-6 31.000,00 300,00 TL 5 TARLA SARIYER 557,55 TL 181/139-5 20.650,00 300,00 TL 6 TARLA BOZLAR 93,60 TL 272/240-10 5.200,00 200,00 TL 7 TARLA BOZLAR 351,90 TL 324/141-55 19.550,00 200,00 TL 8 TARLA ÇAMURLUK 157.59 TL 551/139-60 10.300,00 170,00 TL 9 TARLA ÇAKMAK 980,10 TL 39/102-3 36.300,00 300,00 TL DOĞRUCA  MAHALLESİ SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT  PARSEL NO ESKİ/YENİ YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ  1 TARLA KOKAROT 146,11 TL 533/114-432 9.550,00 170,00 TL DEDEOBA MAHALLESİ SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT ADA PARSEL N0 YÜZÖLÇÜMÜ (M2)  1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ 1 TARLA KÜTÜKLÜ 65,96 TL 102/41 9.162,04 80,00 TL 2 TARLA   232,89 TL 102/51 25.877,55 100,00 TL 3 TARLA AĞILÖNÜ 179.71 TL 108/6 16.640,47 120,00 TL 4 TARLA TUZLABAŞI 635.04 TL 114/233 88.201,23 80,00 TL 5 TARLA GERDANLIK 218,46 TL 127/9 20.228,60 120,00 TL 6 TARLA KARŞI 280.80 TL 546 10.400,00 300,00 TL EDİNCİK MAHALLESİ SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT  PARSEL NO ESKİ/YENİ YÜZÖLÇÜMÜ (M2)  1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ 1 TARLA ALİBEY MEZARLIĞI 937,03 TL 8282/185-2050 47.325,00 220,00 TL 2 TARLA ALİBEY MEZARLIĞI 403,20 TL 8267-8268/185-2077-185-2078 20.364,00 220,00 TL 3 TARLA ALİBEY MEZARLIĞI 309,93 TL 8276/185-2088 13.775,00 250,00 TL DOĞANPINAR  MAHALLESİ SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT PARSEL NO ESKİ/YENİ  YÜZÖLÇÜMÜ (M2)  1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ 1 TARLA SUNGUR 6.613,65 TL 390/121-11 163.300,00 450,00 TL ÖMERLİ MAHALLESİ SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT PARSEL NO ESKİ/YENİ YÜZÖLÇÜMÜ (M2)  1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ 1 TARLA ARPALIK 126,36 TL 560/131-20 7.800,00 180,00 TL YENİ SIĞIRCI MAHALLESİ SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT PARSEL N0 YÜZÖLÇÜMÜ (M2)  1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ 1 TARLA KOYUNKAYA 124,70 TL 849 8.150,00 170,00 TL 600 EVLER MAHALLESİ SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT ADA PARSEL N0 YÜZÖLÇÜMÜ (M2)  1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ 1 TARLA   1.425,60 TL 375-416-424/1-5 88.000,00 180,00 TL 2 TARLA   1.393,20 TL 375-416-424/1-5 86.000,00 180,00 TL 3 TARLA   1.377,00 TL 416-424/1 85.000,00 180,00 TL 4 TARLA    1.863,00 TL 416-424/1 115.000,00 180,00 TL 5 TARLA    1.458,00 TL 416-424/1 90.000,00 180,00 TL 6 TARLA    771,12 TL 424/1 47.600,00 180,00 TL 7 TARLA   812,88 TL 2484/17 50.178,00 180,00 TL 8 TARLA    599,40 TL 419/13 37.000,00 180,00 TL             Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir. Taliplilerin ;Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair Belediyeye verilecek taahhütname, Belediyemiz ve  Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır. İlan olunur.                                                                                                                                                                                                 Av.Tolga TOSUN                               Belediye Başkanı