HACIYUSUF 1485 ADA 178, 179 PARSELLERDE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Geri Dön

İlçemiz Hacıyusuf Mahallesi 1485 ada 178, 179 parsellerde ‘Yapı Yaklaşma Mesafelerinin' değiştirilmesi amaçlı Plan değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 04.01.2023 tarih ve 3 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

   Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 21.03.2023 tarih ve 218 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 11.04.2023