GAYRİMENKUL KİRALAMA VE SATIŞ İLANI

Geri Dön
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL KİRALAMA VE SATIŞ İLANI)            1-Mülkiyeti Belediyemize ait Aksakal Mahallesi Köse Resul Sokak No:1/B adresindeki bulunan fırın , 11.09.2019 tarih ve 673 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, 31.12.2019 tarihine kadar aylık 2.000,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.          Geçici teminatı (3)  üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 2.160,00-TLdir             2-Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı   No:110/1 adresindeki bulunan işyeri , 04.09.2019 tarih ve 663 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, 31.12.2019 tarihine kadar aylık 1.000,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.          Geçici teminatı (3)  üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 1.080,00-TLdir 3-Mülkiyeti Belediyemize ait Paşakonak Mahallesi 2311 ada 3 no.lu 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam , 3-4 kat, E:1.15 , konut adası içerisinde kalan 558,12 m2 lik parseldeki arsa, 25.09.2019 tarih ve 735 sayılı encümen kararı gereği  , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale ile 725,556,00-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.            Geçici teminatı muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 21.766,68-TL dir. Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi, alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir. 4-Mülkiyeti Belediyemize ait Yenice Mahallesi 177 ada 22 no.lu 2.307,10 m2 tarla   25.09.2019 tarih ve 736 sayılı encümen kararı gereği  , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale ile 103.819,50-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.            Geçici teminatı muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 3.114,58-TL dir. Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi, alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.             Taşınmazların ilk ihaleleri 16/10/2019 Çarşamba günü saat 14.30 ’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 23/10/2019 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.  Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.             Taliplilerin; Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. İlan olunur.