Edincik Mahallesi 185 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

 

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 06.09.2023 tarih ve 905 sayılı Encümen kararı ile Edincik Mahallesi, 185 ada 1513-1514-1515-1517-1518-1519-1520-1521 parsele ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.