Edincik 434 ada 6 ve 8 parsellerde İmar Planı Değişikliği

Geri Dön

İlçemiz Edincik Mahallesi 434 ada 6, 8 parsellerde ‘Sanayi Alanı’ amaçlı Plan değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 06.06.2023 tarih ve 72 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

   Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 27.07.2023 tarih ve 659 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 21.08.2023