Dere Mahallesi 89 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 15.03.2023 tarih ve 298 sayılı Encümen kararı ile Dere Mahallesi 89 ada 4-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-20-21-22-23 nolu parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.