ÇINARLI MAHALLESİ 2180 VE 2185 ADALAR 18. MADDE UYGULAMASI

Geri Dön

         İlçemiz Çınarlı Mahallesi’nde aşağıda listesi verilen parselleri kapsayan alanda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulama çalışmalarına ait dağıtım cetvelleri ve parselasyon planları 27.07.2023 - 28.08.2023 tarihleri arasında (1) Bir ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ve Belediyemiz ilan panosunda ilan edilecektir.

 

            Yukarıda yazılı ilan metninin Yerel Gazete, Yerel TV, Belediyemize ait internet sitesi, ilan panosu ve gazetesinde 1 (Bir) Ay süre ile ilan edilmesini rica ederim.

 

Ada

Parsel

Ada

Parsel

Ada

Parsel

Ada

Parsel

2180

42

2180

46

2180

49

2180

48

 

21

 

40

 

28

 

53

2185

5

 

36

 

29

 

41

2180

63

 

35

 

22

 

17

2185

6

 

34

 

16

 

18

2180

71

 

37

 

43

 

27

 

67

 

54

 

44

 

68

 

19

 

26

 

20

 

69

 

38

 

45

 

47

 

65

 

 

 

 

 

 

 

66

 

 

 

 

 

 

 

75