ÇAKIL MAHALLESİ MUHTELİF PARSELLERDE İLAVE İMAR PLANI

Geri Dön

İlçemiz Çakıl Mahallesi muhtelif parsellerde ‘Güneş Enerjisi Tesis Alanı’ amaçlı İlave İmar Plan teklifi Belediyemiz Meclisinin 07.09.2023 tarih ve 90 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

   Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 24.10.2023 tarih ve 983 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 14.11.2023