BEZİRCİ 103 ADA 49 PARSEL UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Geri Dön

İlçemiz Bezirci Mahallesi 103 ada 49 parselde ‘Ticaret Alanı’ amaçlı Plan değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 06.04.2023 tarih ve 44 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

   Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 22.06.2023 tarih ve 546 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 18.07.2023