BEZİRCİ 101 ADA 5 PARSELDE İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Geri Dön

İlçemiz Bezirci Mahallesi 101 ada 5 parsellerde ‘Sanayi Alanı’ amaçlı İlave İmar Planı teklifi Belediyemiz Meclisinin 05.12.2023 tarih ve 128 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

   Onaylanan,  Plan değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 30.01.2023 tarih ve 62 sayılı kararı ile onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup; Belediyemiz İnternet sitesinde yayınlanmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur. 22.02.2024