Bentbaşı 348 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

                                                                                         İ L A N

 

Belediye Encümeninin 22.02.2023 tarih ve 214 sayılı Encümen kararı ile Bentbaşı Mahallesi 348 adaya ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.