BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL KİRALAMA VE SATIŞ İLANI)

Geri Dön
  BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL KİRALAMA VE SATIŞ İLANI)               1-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi Galericiler Sitesi No:34 adresindeki yazıhane  ,13.01.2021 tarih ve 21 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl aylık 850,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile  kiraya verilecektir.           Geçici teminatı (3)  üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 918,00-TLdir.             2-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi Galericiler Sitesi No:40 adresindeki yazıhane  ,13.01.2021 tarih ve 22 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl aylık 850,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile  kiraya verilecektir.           Geçici teminatı (3)  üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 918,00-TLdir.             3-Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı No:110/6   adresindeki işyeri  ,03.02.2021 tarih ve 85 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl aylık 1.500,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile  kiraya verilecektir.           Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 1.620,00-TLdir.             4-Mülkiyeti Belediyemize ait Aksakal Mahallesi Sanayi Sitesi No:32/A adresindeki işyeri     ,27.01.2021 tarih ve 59 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl aylık 420,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile  kiraya verilecektir.           Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 454,00-TLdir.             5-Mülkiyeti Belediyemize ait Misakça Mahallesinde 40 tonluk kantar, eski kooperatif binası ve 1048 parselde gazino binası ,27.01.2021 tarih ve 58 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl aylık 150,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile blok olarak  kiraya verilecektir.           Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 162,00-TLdir.             6-Mülkiyeti Belediyemize ait Sahil Yenice Mahallesi 122 ada 7 parselde 1.055 m2 tarla     ,20.01.2021 tarih ve 32 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, ilk yıl dönümü 1.000,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile  kiraya verilecektir.           Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 95,00-TLdir.             7-Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi 185 ada 1954 parselde 23.872,81 m2 taşınmaz,        ,24.02.2021 tarih ve 144 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, yıllık 15.000,00-TL kira bedeli peşin alınması şartıyla, ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile  kiraya verilecektir.           Geçici teminatı (3) üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 1.350,00-TLdir.             8-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi 1344 ada 580 no.lu, 1/1000 ölçekli Bandırma uygulama İmar Planında blok nizam dört (4) kat konut adası içerisinde kalan 1.272,50 m2 parsel, yol alanında kalan kısmının bedelsiz  terk edilmesi şartı ile ,27.01.2021 tarih ve 62 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma) usulü ihale ile 890.750,00-TL muhammen satış bedeliyle satılacaktır.            Geçici teminatı  muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 26.723,00-TL dir.     Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.             Taşınmazların ilk ihaleleri 17/03/2021 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 24/03/2021 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.  Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.             Taliplilerin; Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. İlan olunur.