BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI)

Geri Dön
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI)           1-Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi Zeytin Pazarı No:1 adresindeki işyeri , 05.02.2020 tarih ve 128 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, 31.12.2020 tarihine kadar aylık 170,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.           Geçici teminatı (3)  üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 184,00-TLdir.             2-Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi Zeytin Pazarı No:5 adresindeki işyeri , 15.01.2020 tarih ve 67 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, 31.12.2020 tarihine kadar aylık 150,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile  kiraya verilecektir.           Geçici teminatı (3)  üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 162,00-TLdir.           3-Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi Atatürk Caddesi No:3 adresindeki Kahvehane , 22.01.2020 tarih ve 91 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, 31.12.2020 tarihine kadar aylık 475,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.           Geçici teminatı (3)  üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 513,00-TLdir.              4-Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam alanı No:110/1 adresindeki işyeri ,05.02.2020 tarih ve 127 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, 31.12.2020 tarihine kadar aylık 1.050,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.           Geçici teminatı (3)  üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 1.134,00-TLdir             5-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesinde yer alan ve 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planında Kentsel, Bölgesel spor alanı olarak görülen 2490 ada 17-18-19 no.lu parseller, Halı Saha ve Spor Tesisi yapılmak şartıyla Yap-İşlet-Devret modeliyle ,29.01.2020 tarih ve 104 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, (20) yirmi yıllığına , inşaat süresi 1 yıl olmak üzere, kirasının inşaat tamamlandıktan sonra başlanmak şartıyla , ilk yıl aylık 1.000-TL muhammen kira bedeliyle , diğer yıllar kira artışının önceki yıl kira bedeline  TÜİK-TÜFE (Türkiye İstatistik Kurumu-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi  kiraya verilecektir.           Geçici teminatı (20) yirmi yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 7.200,00-TLdir             Taşınmazların ilk ihaleleri 26/02/2020 Çarşamba günü saat 14.30 ’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 04/03/2020 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.  Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.             Taliplilerin; Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. İlan olunur.