BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI)

Geri Dön
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI)   1-Mülkiyeti Belediyemize ait Aksakal Mahallesi 21 parsel üzerinde bulunan 31 ve 32 kapı numaralı konut vasıflı taşınmazlar , 15.05.2019 tarih ve 342 sayılı encümen kararı gereği blok olarak , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2019 tarihine kadar  aylık 400-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-TÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.                  Geçici teminatı (3)  üç yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 432-TL'dir.   2-Mülkiyeti Belediyemize ait Orhaniye Mahallesinde bulunan 2 adet Kahvehane, 1 adet Kantar ve 1 adet Düğün Salonu , 08.05.2019 tarih ve 324 sayılı encümen kararı gereği blok olarak , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2019 tarihine kadar  aylık 250-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-TÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.                  Geçici teminatı (3)  üç yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 270-TL'dir.  3-Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi Ulu Caddesi No:1' de bulunan 3 ve 4 no.lu işyerleri  08.05.2019 tarih ve 322 sayılı encümen kararı gereği blok olarak  , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2019 tarihine kadar aylık 350-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline  (DİE-TÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.              Geçici teminatı (3)  üç yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup,  oranı % 3 tutarı 378-TL'dir. 4-Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi Ulu Caddesi No:1/1' de bulunan işyeri 08.05.2019 tarih ve 323 sayılı encümen kararı , 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile , ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına , 31.12.2019 tarihine kadar aylık 250-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline  (DİE-TÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.             Geçici teminatı (3)  üç yıllık  muhammen bedel üzerinden alınacak olup,  oranı % 3 tutarı 270-TL'dir.             Taşınmazların ilk ihaleleri 12/06/2019 Çarşamba günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı  yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 19/06/2019 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.  Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir.             Taliplilerin; Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. İlan olunur.                                                                                                                         Av. Tolga TOSUN                                                                                                                      Belediye Başkanı