BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN (GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI)

Geri Dön
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
             Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen tarlalar, ziraatçilik olarak kullanılmak üzere, 14/12/2022  tarih ve 1251 sayılı encümen kararı gereği ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına  kiraya verilecek olup,ilk yıl kiralama bedeli sözleşme tarihinde peşin alınacak olan kiralama bedellerinin  İkinci ve üçüncü yıl kiraları, önceki yıl kira bedeline (TÜFE) Türkiye İstatistik Kurumu  –Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile belirlenecektir. Taşınmazların ilk ihaleleri 04/01/2023 Çarşamba günü saat 14.00’ da Bandırma Belediyesi Encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 11/01/2023 Çarşamba günü saat  14.00 ‘ da Bandırma Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.                                                             
EDİNCİK MAHALLESİ
SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ ADA/PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M2)   GEÇİCİ TEMİNAT 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ
1 TARLA   409/27 11.714,19   1.055-TL 1,000 TL
EDİNCİK MAHALLESİ
SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ ADA/PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M2)   GEÇİCİ TEMİNAT 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ
1 TARLA   409/28 29.430,89   2.649-TL 1,000 TL
KAYACIK MAHALLESİ
SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ ADA/PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M2)   GEÇİCİ TEMİNAT 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ
1 TARLA   2516/2 39.139,69   881-TL 250 TL
             Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir. Taliplilerin ;Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair Belediyeye verilecek taahhütname, Belediyemiz ve  Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır. İlan olunur.