BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Geri Dön
BANDIRMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN             Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen tarlalar, ziraatçilik olarak kullanılmak üzere, 28/10/2020  tarih ve 1026 sayılı encümen kararı ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile ihale tarihinden itibaren 1 yıllığına kiraya verilecek olup, kiralama bedeli sözleşme tarihinde peşin alınacaktır.Kiracının 2 yıl kiracılığını sürdürmek istemesi halinde 2.yıl kirasını 31 Ağustos 2021 tarihine kadar, 3.yıl kiracılığını sürdürmek istemesi halinde 31 Ağustos 2022 tarihine kadar kiralama bedelini belediyemiz veznesine ödenmesi halinde kiracılığı 3 yıla kadar uzatılacaktır. 31 Ağustos 2021 tarihine kadar 2.yıl kiralama bedeli yatmayan tarlalar 2021 yılı Eylül ayında , 31 Ağustos 2022 tarihine kadar 3. yıl kiralama bedeli yatmayan tarlalar 2022 yılı Eylül ayında sözleşmeleri sonlandırılıp yeniden kiralanacaktır.Tarlaların (3) üç yıllığına  kira sözleşmesi uzatılması  durumunda , İkinci ve üçüncü yıl kiraları, önceki yıl kira bedeline (DİE-TÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü –Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile belirlenecektir. Tarlaların Geçici teminatları (1)  bir yıllık muhammen bedelin  % 30 olup tutarları aşağıdaki listede belirtilmiştir.Taşınmazların ilk ihaleleri 18/11/2020 Çarşamba günü saat 14.00’ da Bandırma Belediyesi Encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır .İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihaleleri 25/11/2020 Carşamba günü saat  14.00 ‘ da Bandırma Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.                                                              AKÇAPINAR MAHALLESİ SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT ADA/PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ 1 TARLA   2.250,00 TL 122/49 30.000,00 250,00 TL AKSAKAL MAHALLESİ SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT ADA/PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ 1 TARLA   471,00 TL 122/23 9.793,39 160,00 TL 2 TARLA   588,00 TL 173/9 9.804,60 200,00 TL 3 TARLA   217,00 TL 181/7 3.008,72 240,00 TL 4 TARLA   329,00 TL 211/8 3.910,21 280,00 TL 5 TARLA   175,00 TL 222/20 3.645,02 160,00 TL 6 TARLA   638,00 TL 1349 7.080,00 300,00 TL BEYKÖY MAHALLESİ SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT ADA/PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ 1 TARLA   263,00 TL 111/1 5.831,00 150,00 TL BEZİRCİ MAHALLESİ SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT ADA/PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ 1 TARLA   415,00 TL 113/45 6.914,07 200,00 TL ÇAKIL MAHALLESİ SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT ADA/PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ 1 TARLA BULCAAĞAÇ 4.011,00 TL 311 38.200,00 350,00 TL 2 TARLA ÇAYIRDERE 3.675,00 TL 389-390 35.000,00 350,00 TL ÇALIŞKANLAR MAHALLESİ SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT ADA/PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ 1 TARLA   790,00 TL 191/16 10.523,99 250,00 TL ÇEPNİ MAHALLESİ SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT ADA/PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ 1 TARLA YARDERE 843,00 TL 720 14.050,00 200,00 TL DOĞRUCA MAHALLESİ SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT ADA/PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ 1 TARLA KAYABAYIRIHİSAR  390,00 TL 110/218 13.000,00 100,00 TL 2 TARLA YUSUF AĞA KÖPRÜ  72,00 TL 128/22 1.600,00 150,00 TL DUTLİMAN MAHALLESİ SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT ADA/PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ 1 TARLA AYAZMA 76,00 TL 115/53 3.148,05 80,00 TL 2 TARLA AYAZMA 90,00 TL 115/8 3.735,15 80,00 TL KUŞ CENNETİ MAHALLESİ SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT ADA/PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ 1 TARLA YAYLAPINARI 90,00 TL 1764 2.003,70 150,00 TL KÜLEFLİ MAHALLESİ SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT ADA/PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ 1 TARLA EĞRİDERE 10.353,00 TL 225 119.000,00 290,00 TL ÖMERLİ MAHALLESİ SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT ADA/PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ 1 TARLA ERİKLİ YOLU 2.589,00 TL 128/66 43.144,22 200,00 TL 2 TARLA ERİKLİ YOLU  1.200,00 TL 127/103 20.000,00 200,00 TL ŞİRİNÇAVUŞ   MAHALLESİ SIRA N0 CİNSİ MEVKİİ GEÇİCİ TEMİNAT ADA/PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) 1 DÖNÜM MUHAMMEN KİRA BEDELİ 1 TARLA EĞREK YERİ 444,00 TL 106/1686 19.719,00 75,00 TL             Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 50-TL karşılığında satın alınabilir. Taliplilerin ;Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair Belediyeye verilecek taahhütname, Belediyemiz ve  Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır. İlan olunur.                                                                                                                                                                                                 Av.Tolga TOSUN                            Belediye Başkanı