Ayyıldız Mh. 867 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

 

İ L A N 

Belediye Encümeninin 12.07.2023 tarih ve 668 sayılı Encümen kararı ile Ayyıldız Mahallesi 867 ada 1-2-3-4-5-6-7-16-17-18-19-20 parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.