Ayyıldız Mahallesi 911 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

 

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 06.09.2023 tarih ve 911 sayılı Encümen kararı ile Ayyıldız Mahallesi, 911 ada 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-20-22 parsele ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.