Ayyıldız Mahallesi 2061 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

 

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 06.09.2023 tarih ve 914 sayılı Encümen kararı ile Ayyıldız Mahallesi, 2061 ada 113-130-131 parsele ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.