Ayyıldız Mahallesi 890 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

İ L A N

Belediye Encümeninin 14/12/2022 tarih ve 1230 sayılı Encümen kararı ile Ayyıldız  Mahallesi, 890 adaya ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.