Ayyıldız Mahallesi 879 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

 

İ L A N 

Belediye Encümeninin 18.10.2023 tarih ve 1129 sayılı Encümen kararı ile Ayyıldız, 879 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 parsellere ve 880 ada 1 parsele ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.