Ayyıldız Mahallesi 878 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

 

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 06.09.2023 tarih ve 912 sayılı Encümen kararı ile Ayyıldız Mahallesi, 878 ada 1-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52 parsele ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.