Ayyıldız Mahallesi 877 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

 

İ L A N 

Belediye Encümeninin 18.10.2023 tarih ve 1130 sayılı Encümen kararı ile Ayyıldız Mahallesi, 877 ada 21-22-23-26-27-28-29-30-31-42 parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.