Ayyıldız Mahallesi 1655 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

 

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 06.09.2023 tarih ve 913 sayılı Encümen kararı ile Ayyıldız Mahallesi, 1655 ada 37-38-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-63-64-65-66-67-68-69-70-71-144-151-152 parsele ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.