Aksakal Mh. 333-334 ve 335 parsellere ait Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

 

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 31.05.2023 tarih ve 536 sayılı Encümen kararı ile Aksakal Mahallesi 333-334 ve 335 parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.