Aksakal Mahallesi 73-74-75-76-77-3017-3018-1362 Parselleri Kapsayan Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

                                                                                              İ L A N

 

Belediye Encümeninin 14/12/2022 tarih ve 1231 sayılı Encümen kararı ile Aksakal Mahallesi, 73-74-75-76-77-3017-3018-1362 parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.