Aksakal Mahallesi 70-71-72 Parselleri Kapsayan Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

 

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 14/12/2022 tarih ve 1235 sayılı Encümen kararı ile Aksakal Mahallesi, 70-71-72 parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.