Yenimahalle 1309 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 25.01.2023 tarih ve 98 sayılı Encümen kararı ile Yenimahalle 1309 ada 158-284-285-286-287-289-290-291-292-293-299 parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.