ADA İÇİ DÜZENLEMESİ İLAN

Geri Dön

 

İ L A N 

Belediye Encümeninin 09/11/2022 tarih ve 1084 sayılı Encümen kararı ile Yenimahalle, 17 adaya ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.