600 Evler Mahallesi 650 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

İ L A N 

Belediye Encümeninin 25.10.2023 tarih ve 1181 sayılı Encümen kararı ile 600 Evler Mahallesi, 650 ada 4-5-6-7-8-9-10-13-18-19-20-21-22-23-24-27-28-29-31 ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.