Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

İ L A N

Belediye Encümeninin 28/12/2022 tarih ve 1302 sayılı Encümen kararı ile Aksakal Mahallesi 99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109 parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.