600 Evler Mh. 415 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

İ L A N 

Belediye Encümeninin 26.07.2023 tarih ve 746 sayılı Encümen kararı ile 600 Evler Mahallesi 415 ada 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.