600 Evler Mh. 1426 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 26.07.2023 tarih ve 748 sayılı Encümen kararı ile 600 Evler Mahallesi 1426 ada 1-8-9-10-14-15-20-21-22-23-24 parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.