600 Evler Mh. 1425 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

 

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 26.07.2023 tarih ve 750 sayılı Encümen kararı ile 600 Evler Mahallesi 1425 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-17-18-19-20-21-22-23-24-25-34-35 parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.