600 Evler Mh. 1274 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

İ L A N 

Belediye Encümeninin 07.02.2024 tarih ve 144 sayılı Encümen kararı ile 600 Evler Mahallesi, 1274 ada 146, 147, 149, 150, 151, 152, 262, 263, 514, 516, 517 nolu parsellere ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.