600 Evler Mahallesi 743 Ada İçi Düzenlemesi

Geri Dön

 

İ L A N

 

Belediye Encümeninin 08.03.2023 tarih ve 267 sayılı Encümen kararı ile 600 Evler Mahallesi 743 ada 100-101-102-103-106-017-108-109-111-112-113-114-115-116117-118 ait ada içi düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli Bandırma Uygulama İmar Planı notlarının 137. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereği onaylanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

İlan olunur.